KALİTE

KUTES METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KALİTE POLİTİKASI

 • Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak,
 • Sürdürülebilirliği olan yatırımlar yapmak,
 • Kaliteli üretim anlayışını tüm kademelerde yaşam biçimi haline getirmek,
 • Sürekli eğitim anlayışıyla gelişen ve büyüyen dünyaya ayak uydurmak,
 • Sürekli İyileştirmeyi etkin kılmak için tüm süreçlerin hedeflerini belirlemek ve takip etmek,
 • Yasalara ve Kutes Metal San ve Tic A.Ş’de belirlenen etik kurallara tam riayet edilmesini sağlamak,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği sağlamak,
 • Enerji ve Doğal kaynakların korunması, verimli kullanılması, çevre yükünün azaltılmasını sağlamak.

KUTES METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇEVRE POLİTİKASI

ISO 14001:2015 kuruluşlardan faaliyet, ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini belirlemelerini ve değerlendirmelerini, önemli etkilerini kontrol altına almalarını, kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmalarını ve çevresel performanslarını sürekli geliştirmelerini bekleyen bir sistem standardıdır.

Bu belgeyi almaktaki amacımız;

 • Üretim teknolojimiz dolayısıyla firmamızın büyük kalemlerinden biri olan elektrik enerjisi tüketimini kontrol altına almak, küresel olarak enerjinin korunmasına fayda sağlamak ve buna bağlı olarak da maliyetleri düşürmektir
 • Bulunduğumuz konum itibariyle insan yaşamına ve çevreye, çevredeki tarım alanlarına zarar vermeden atıkları bertaraf etmek, kontrol altına alarak çevreye verilen zararı minimuma indirmek
 • Çevreye olan saygı, yapılacak düzenlemelerle hem firma imajını yüksek tutmak hem de tedarikçi, müşteri ya da rakiplerimize örnek teşkil ederek çevreyi korumak
 • Çevre ile ilgili yasal yükümlülükleri sürekli kontrol ederek bunlara uygunluğu arttırmak
 • Çevre ile ilgili olarak iyileştirmeler yapmak ve bunların sürdürülebilir olmasını sağlayarak dinamik bir çevre yönetim sistemi kurmak
 • Sürekli eğitimler ile çevreye ulan duyarlılığı ve çalışanların çevre bilincini arttırmak

KUTES METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

OHSAS 18001’in amacı güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesidir. Günümüzde kuruluşlardan beklentiler artmıştır. Artık sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve kalite yönetim sistemleri ile sunulan bu ürünü güven altına almak yetmemektedir. Beklenti, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye ve insana saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumlulukları yerine getirmeleri yönündedir.

Bu belgeyi almaktaki amacımız;

 • Çalışanlarla ilgili iş kazalarını ve meslek hastalıklarının bugün ve gelecekte ortaya çıkmamasını güvence altına almak
 • Çalışanlara olan saygıyı göstererek motivasyonunu arttırmak
 • Meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğacak maddi ve manevi zarara karşı öncelikle çalışanları sonra firmayı korumak
 • İş güvenliği ve sağlığı konusunda sürdürülebilir ve sürekli iyileştirmeler yapmak
 • İş sağlığı ve iş güvenliğini firma içinde bir yönetim sistemi oluşturarak üst yönetimin yasal sorumlulukları çalışanlara bildirmesi ve uygulanmasını sağlayarak, yasal gerekliliklerin takibini sağlamak
 • Çalışanların iş güvenliği ve sağlığı hakkında bilinçlenmesini sağlamak ve kazaları, hastalıkları minimuma indirmek için sürekli eğitimler verilmesini sağlamak