Kurucumuz

Kutes Metal Logosu
Mehmet Bekir Kutmangil

Mehmet Bekir Kutmangil

Kutes Metal tesislerinin temelini atan Mehmet Bekir Kutmangil 1956 yılında İstanbul’da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde, yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi´nde tamamlayarak 1980 yılında mezun oldu. Genç yaşta Perşembe Pazarı’nda demir ticaretiyle uğraşan Kutmangil, madencilik işkolundaki çalışmalara aktif olarak 1980 yılında katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Kutes Metal ,  Kutman Şirketler Grubu bünyesinde kömür ve kil üretimi için taşeronluk yaptı.

Babası Halis Kutmangil’in 1988 yılında vefatının ardından 1989 yılında Kutman Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Mehmet Bekir Kutmangil’in yönetimindeki ilk yılın sonunda grubun ana iş kolu olan madencilik alanında kömür üretimi dörde katlandı. Üç milyon tona yaklaşan üretimin bir milyon tonu Kutes Metal bünyesinde gerçekleşiyordu.

1988’de kurulması çalışmalarına başlanan Türkiye’nin ilk özel ormancılık şirketi Kut Orman’ın faaliyetleri Mehmet Bekir Kutmangil’in himayesinde sürdürüldü ve açık linyit ocağı işletmelerinden arta kalan topraklaşmamış materyallerin ıslahı ve ağaçlandırılması çalışmalarına başlandı. Ot bitmeyecek denli cevherli 12 bin dönümlük maden sahasında yaklaşık beş milyon ağaçtan oluşan bir orman, göletler ve hayvan besi alanlarını da içeren bir ekolojik denge projesi gerçekleştirdi.

Mehmet Bekir Kutmangil 1990 yılında, iş hayatına başladığı demir ticareti alanındaki donanımını değerlendirerek, Kutes Metal çatısı altında Kutes Döküm’ü kurdu. Kutes Döküm 1992 yılında faaliyete geçti ve fittings üretimine aynı yıl başlandı.

1993 yılında, Günaydın Gazetesi, Tan Gazetesi ve Günaydın FM’i de içeren Günaydın Basın Grubu’nu Kutman Şirketler Grubu bünyesine katarak Babıali’nin en geç patronu oldu.

Mehmet Bekir Kutmangil, 23 Mayıs 1995’te çok genç yaşta aramızdan ayrıldığında evli ve iki çocuk babasıydı.

Right Arrow